Elővásárlási jog kérdései az adásvételi szerződés kapcsán – 1. rész

Elővásárlási jog kérdései az adásvételi szerződés kapcsán – 1. rész

Az elővásárlási jog kérdésköre több esetben is előkerül az adásvételi szerződés kapcsán, ezért minden leendő ingatlan vásárlónak, vevőnek érdemes tudni néhány alapvető információt az adásvétel e különös neméről. Elővásárlási jog sorrendje, avagy ki előz meg kit? Az elővásárlási jog keretszabályait a Polgári törvénykönyv 6:221-223, valamint 226. §-i tartalmazzák.  Elővásárlási jog alapítható szerződéssel, vagy alapulhat jogszabályon. Fontos tudni, hogy a jogszabályon alapuló elővásárlási jog a szerződéssel alapított elővásárlási jogot megelőzi. A szerződéssel alapított elővásárlási jog legtipikusabb esete az, amikor a társasházi alapító okirat a társasházban külön tulajdonnal rendelkező tulajdonostársaknak a többi külön tulajdonra elővásárlási jogot alapít. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy minden adásvételi szerződés megkötése előtt az eljáró ügyvéd eladótól megkapja a hatályos társasházi alapító okirat másolati példányát, hogy ellenőrizni lehessen, van-e ilyen elővásárlási jog. Ha van, a lemondó nyilatkozatokat be kell szerezni. Elővásárlási jog és az osztatlan közös tulajdon Jogszabályon alapul az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonostársainak elővásárlási joga. Ezt azért fontos megjegyezni, mert sokszor előfordul, hogy a vevő olyan ingatlant kíván megvásárolni, illetve az adásvételi szerződés olyan ingatlanrészre irányul, mely valamilyen oknál fogva osztatlan közös tulajdonban van. Ez előfordulhat akkor, ha például ikerház felet vásárol, és a két ikerház nem alakult társasházzá. Továbbá előfordulhat akkor is, ha egy társasház valamilyen oknál fogva nem alakult társasházzá-vagy folyamatban van a társasházzá alakulása. Lehet olyan esetben is osztatlan közös tulajdon, ha egy telken két műszakilag teljesen elkülönülő, önálló felépítmény található, és a vevő az egyik lakóingatlant kívánja megvásárolni. Jellemzően osztatlan közös tulajdonban állnak a teremgarázsok. Elővásárlási jog típusának szerepe az ingatlannyilvántartásban Mindezen esetekben a tulajdonostársaknak elővásárlási joguk áll fenn az eladni kívánt tulajdoni illetőségre vonatkozóan. Tehát az illetékes hivatal csak akkor...