10 fontos kérdés ingatlan adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan

10 fontos kérdés ingatlan adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan

Véleményem szerint egy ügyvédnek számos készség mellett kiemelkedő kommunikációs képességgel is rendelkeznie kell. Nagyon ritka, amikor úgy keres meg minket egy ügyfél, hogy minden kérdésben megállapodott a másik féllel, amit csak ingatlan adásvételi szerződés formájába kell öntenünk, és a jogügylet problémamentesen végbe is megy. Egy egy vagy két oldalas ingatlan adásvételi szerződés is alkalmas lehet arra, hogy a tulajdonjog átvezetésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban. Számunkra azonban  fontos, hogy ügyfeleinkkel a lehető legtöbb kérdést átbeszéljük. Továbbá az is, hogy ezeket rögzítsük a szerződésben, ne pusztán utaljunk arra, hogy a nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, mivel ez egy jogi képzettséggel nem rendelkező embernek nem sok segítséget nyújt. Jelen bejegyzésemben összegyűjtöm a legfontosabb ingatlan adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos kérdéseket. Ezzel irodánk segítséget kíván nyújtani mind az eladóknak, mind a vevőknek, hogy tisztában legyenek azzal, milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár egy adásvételi szerződés, valamint, hogy mikre figyeljenek fokozottan. 1. Az ingatlan jogi helyzete Vevői oldalról fontos, hogy mielőtt pénzátadásra kerülne sor – bármilyen jogcímen -, lehetőség legyen az ingatlan tulajdoni lapjának megtekintésére. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok, melyekről egy tulajdoni lappal lehet megbizonyosodni, elegendőek ahhoz, hogy a vevő jogi védelemben részesüljön. Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles nyilvántartás, ezért aki annak tartalmában bízva jóhiszeműen szerez tulajdonjogot, főszabály szerint védettséget élvez az utólag az ingatlanra bármilyen jogcímen igényt bejelentő személyekkel szemben. 2. Foglaló vagy előleg és mikor? Számos esetben már az adásvételi szerződés megkötése előtt átadásra kerül bizonyos összeg, annak érdekében, hogy az eladó a vevőnek adja el az ingatlant, és ne egy későbbi, akár magasabb vételárat ígérő érdeklődőnek. Az előleg az elállással visszajár a vevő részére, azonban a foglalónak szankcionálós jellege van. Mindebből adódóan az ingatlan...
Elővásárlási jog kérdései az adásvételi szerződés kapcsán – 1. rész

Elővásárlási jog kérdései az adásvételi szerződés kapcsán – 1. rész

Az elővásárlási jog kérdésköre több esetben is előkerül az adásvételi szerződés kapcsán, ezért minden leendő ingatlan vásárlónak, vevőnek érdemes tudni néhány alapvető információt az adásvétel e különös neméről. Elővásárlási jog sorrendje, avagy ki előz meg kit? Az elővásárlási jog keretszabályait a Polgári törvénykönyv 6:221-223, valamint 226. §-i tartalmazzák.  Elővásárlási jog alapítható szerződéssel, vagy alapulhat jogszabályon. Fontos tudni, hogy a jogszabályon alapuló elővásárlási jog a szerződéssel alapított elővásárlási jogot megelőzi. A szerződéssel alapított elővásárlási jog legtipikusabb esete az, amikor a társasházi alapító okirat a társasházban külön tulajdonnal rendelkező tulajdonostársaknak a többi külön tulajdonra elővásárlási jogot alapít. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy minden adásvételi szerződés megkötése előtt az eljáró ügyvéd eladótól megkapja a hatályos társasházi alapító okirat másolati példányát, hogy ellenőrizni lehessen, van-e ilyen elővásárlási jog. Ha van, a lemondó nyilatkozatokat be kell szerezni. Elővásárlási jog és az osztatlan közös tulajdon Jogszabályon alapul az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonostársainak elővásárlási joga. Ezt azért fontos megjegyezni, mert sokszor előfordul, hogy a vevő olyan ingatlant kíván megvásárolni, illetve az adásvételi szerződés olyan ingatlanrészre irányul, mely valamilyen oknál fogva osztatlan közös tulajdonban van. Ez előfordulhat akkor, ha például ikerház felet vásárol, és a két ikerház nem alakult társasházzá. Továbbá előfordulhat akkor is, ha egy társasház valamilyen oknál fogva nem alakult társasházzá-vagy folyamatban van a társasházzá alakulása. Lehet olyan esetben is osztatlan közös tulajdon, ha egy telken két műszakilag teljesen elkülönülő, önálló felépítmény található, és a vevő az egyik lakóingatlant kívánja megvásárolni. Jellemzően osztatlan közös tulajdonban állnak a teremgarázsok. Elővásárlási jog típusának szerepe az ingatlannyilvántartásban Mindezen esetekben a tulajdonostársaknak elővásárlási joguk áll fenn az eladni kívánt tulajdoni illetőségre vonatkozóan. Tehát az illetékes hivatal csak akkor...
A legjobb ingatlanjogi kvíz – tesztelje Ön is, hogy eleget tud-e a lakásvásárlásról?

A legjobb ingatlanjogi kvíz – tesztelje Ön is, hogy eleget tud-e a lakásvásárlásról?

Ki mit tud az ingatlanjogról? – Szórakoztató kihívás az ingatlan ügyletek biztonságos lebonyolításáért… Ingatlan adásvételt vagy ajándékozást tervez? Tesztelje a dr. Janicsák Tímea Ügyvédi Irodával, vajon mennyire van tisztában az ingatlanügyletek Önre vonatkozó alapvető szabályaival! A honlapunkon megtalálja a választ valamennyi ingatlanjogi kérdésre!

Ingatlan ajándékozás AKCIÓ

Ingatlan ajándékozás AKCIÓ

Ügyvédként és édesanyaként tisztában vagyok azzal, hogy anyagilag megterhelő lehet ez az időszak a családtagok számára, ezért szeretnék feladjánlani 10% minden a május és június hónapban ingatlan ajándékozást tervező ügyfelem számára. Emellé még egy kedves, stílusos kulcstartót is adunk, amelyet, ha úgy szeretné, saját ízlése és igénye szerint testreszabhat gyermeke számára.