Figyelem! Kötelező cégmódosítás!

Az új Ptk. tavaszi hatályba lépésével változott a minimális törzstőke mértéke 3.000.000,-Ft összegre. A kötelező törzstőke emelés határideje 2016. március 15. A törzstőke változása érinti a társasági szerződést, és a változást a cégbíróságon is be kell jelenteni.

A társasági szerződés módosítását céges ügyvédként megbízás keretében vállalom, továbbá képviselem az Ön vállalkozását az elektronikus cégnyilvántartáshoz kapcsolódó ügyintézésben.

A törzstőkével kapcsolatos egyéb kérdésekre megbízás esetén személyesen válaszolok. Amennyiben Kft-je már 3.000.000,-Ft összegű törzstőkével rendelkezik, akkor is szüksége van arra, hogy az új Ptk-val összhangban működhessen a Társaság a továbbiakban, és így szükségessé válhat a létesítő okirat módosítása. Ezen felül az új Ptk. szerinti továbbműködésről is határoznia kell a cégnek.

Amennyiben már működő cége van, javaslom, hogy vegye fel velem a kapcsolatot, hogy a törzstőke követelményeknek a céget megfeleltessük. Egyéb esetekben is szüksége lehet cégmódosításra, például adójogi vagy társadalombiztosítási jogi szabályok, változások miatt, vagy, mert a cége más székhelyre, telephelyre, fióktelepre költözik, vagy a tagok, vezető tisztségviselők személye, lakcíme változik. Szükség van cégmódosításra akkor is, hogy el kívánja adni üzletrészét, esetleg az egész céget. Ebben az esetben a szakszerű jogi segítségen túl könyvelő és könyvvizsgáló is segíti irodánk működését, hogy ne csak a szigorúan vett jogi, hanem adózási és könyvelési kérdésekben is naprakészek lehessünk.

Jelenleg új törvény, a Civil Tv. (2011. évi CLXXV. tv.) vonatkozik a non-profit szervezetekre és alapítványokra, egyesületekre. Változtak a közhasznúvá minősítés kritériumai is. Bővebb tájékoztatásért szíveskedjen kapcsolatba lépni irodánkkal.

Üdvözlettel,
dr. Janicsák Tímea polgárjogi ügyvéd